Treningstilbud

Vi kan tilby trening på fugl i Akershus i sommer halvåret -
ca. 45 min. øst for Oslo.

• standtrening for unghunder
• øke viltbegjæret
• ro i oppflukt og skudd
• sekundering
• individuelle problemer
• oppussing før jakt eller jaktprøver

Vi arrangerer trening for enkeltpersoner eller små grupper etter avtale.

Duetreningen starter om våren så snart snøen er gått og rapphønstreningen begynner i slutten av august på åpne store jorder.
Ved duetreningen legger vi vekt på hundens evne til selvstendig å finne fugl og ta stand på denne. Arbeidet i forbindelse med fugl skal alltid være positivt og vi legger sterk vekt på det slik at man unngår trege reisere. Vi kan også lage provoserende situasjoner for de som trenger dette, i.e. ro under støkk, for forsiktige hunder, etc.

Rapphønstreningen er en naturlig fortsettelse fra det arbeidet som er lagt ned under duetreningen, men hunden vil ha anledning til fritt å avsøke store jorder. Denne treningen er tilnærmet lik vanlig rapphønsjakt med stående hund.

Sekunderingstrening

For de som måtte ønske det har vi også muligheten til å styrke hundens vilje til å sekundere i rolige og kontrollerte former.

Amerikansk metode for inntrening av ro i oppflukt her demonstrert på
den kjente pointer Emil. Instruktør er Harold Ray fra USA.

Prisen er kr. 800,- pr. hund. Ettersom det er stor etterspørsel, vennligst avtal tid og dato i forkant.